Friday, June 26, 2020

Schedule for Shabbos Korach and Week of Chukas


Schedule for Shabbos Parshas Korach- 5780

Licht Bentchen               8:14pm

מנחה Erev Shabbos                 8:25pm

 Kabbols Shabbos                     9:00pmShabbos Day 

Latest Shma      9:12am

שחרית              10:00, 10:30am

Kiddush Follows Davening

Earliest Mincha 1:37pm 

מנחה   פרקי אבות פרק ד'             8:15pm

 מוצאי שבתמעריב          9:24pm


א גוטען שבת 

Week of  פ' חוקת starting
6 Tammuz/ Jun 28th

שחרית
Sunday:
8:00, 9:00, 10:00am
Mon. thru Fri.  
7:30, 10:00am

מנחה     
Sun. thru Thurs. 8:22pm

מעריב  
Sun. thru Thur. 
9:06,  9:30pm

No Kids’ program until further notice.

 Please wear a mask and maintain social distancing in shul.

10:30 schachris will be downstairs

1 comment:

  1. Hiện nay, vận chuyển đường sắt ngày càng gia tăng, do đó bảng giá vận chuyển đường sắt 2020 đang được nhiều người quan tâm hiện nay. LH 0965 131 131 để được báo giá cụ thể.

    ReplyDelete